Kremācija

Ja mirušais ir iezārkots un atrodas Ritus morgā Valmierā
Kremācija 110
Transports 37
Noformēšana 20
Urna 10
Kopā: 177 EUR
Ja atrodas Vidzemes slimnīcas morgā ar zārku un ģērbšanu
Kremācija 110
Transports 37
Noformēšana 20
Ar audumu apvilkts zārks vai zārka īre 50
Mirušā sagatavošana apbedīšanai, iezārkošana 20
Urna 10
 Kopā: 247 EUR
Ja atrodas Vidzemes slimnīcas morgā ar zārku un ģērbšanu
Kremācija 110
Transports 37
Noformēšana 20
Ar audumu apvilkts zārks vai zārka īre 50
Mirušā sagatavošana apbedīšanai, iezārkošana 20
Urna 10
Izsaukums Valmierā 15
 Kopā: 262 EUR